• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร (Logistics Service) ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท รวมถึงคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า (Cold Storage) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard Service & Parts) รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

  … บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบวงจร ผู้นำใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง ...อ่านต่อ บริการขนย้ายบ้านและสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมบริการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน…

 • คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Storage) เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูปและการส่งออกจำพวก เนื้อสัตว์ ผลไม้ ไอศกรีม เป็นต้น

  … คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (Cold Storage) เช่น สินค้ากลุ่มอาหารสดซึ่งอยู่ระหว่างรอการแปรรูปและการส่งออกจำพวก เนื้อสัตว์ ผลไม้…

 • บริการขนส่งข้ามแดน ขนส่งภายในประเทศ และกระจายสินค้าแบบครบวงจร | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  JWD ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) จัดให้มีประเภทรถขนส่งที่หลากหลาย รองรับด้วยระบบ GPS พร้อมประกันภัยตลอดเส้นทาง เพื่อสินค้าทุกประเภทและทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ (Cold Storage) หรือเป็นสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตรายที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราพร้อมออกแบบระบบขนส่งโซลูชั่นพิเศษใหม่ๆ ที่มีแนวคิดจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service) ที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจเริ่มตั้งแต่การรับมอบจากสินค้าต้นทาง จนกระทั่งส่งมอบให้กับผู้รับปลายทาง (Door-To-Door Service)

  … บริการขนส่งและกระจายสินค้า ทุกระยะทาง คือ ก้าวที่ต่อยอดเพื่อทุกโลจิสติกส์ ทุกระยะทางใกล้ไกล ทุกเวลาที่ต้องไปส่งให้ทัน ทุกคนที่ต้องขับรถไปส่ง สินค้าทุกชิ้นที่ต้องส่งให้ถึงมือคุณ….ล้วนเต็มไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด คิดแทนสินค้าทุกชิ้นว่าต้องการอะไรที่สุด ด้วยบริการที่ครอบคลุม…