• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร (Logistics Service) ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท รวมถึงคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า (Cold Storage) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard Service & Parts) รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

  … บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบวงจร ผู้นำใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง ...อ่านต่อ บริการขนย้ายบ้านและสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมบริการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน…

 • บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งข่งข้ามแดน บริการรับส่งของ พัสดุ ส่งด่วน (Transportation and Distribution Service / Cross Border Transportation / Parcel / Express Delivery) | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross Border Transportation) เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า และมีแผนที่จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศอื่นในแถบภูมิภาคเอเชียในอนาคต เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยสินค้าที่กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย ยานยนต์ และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตั้งระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงตำแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถขนส่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทใช้ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขนส่งตั้งแต่การจองรถจนถึงการบันทึกบัญชี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้นำระบบรายงานการควบคุมอุณหภูมิ (GPS Temperature Online Report) ติดตั้งในการบริการขนส่งสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมิที่แจ้งค่าทุกๆ 5 นาที เพื่อป้องกันอุณหภูมิไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนด

  … บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งข่งข้ามแดน บริการรับส่งของ พัสดุ ส่งด่วน (Transportation and Distribution Service /…

 • กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  คุณอาจไม่เคยรู้...ในวันที่คนไทยมีรถยนต์ขับมากมายบนถนน คือ วันที่เราก้าวกระโดดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ประสบการณ์บางอย่างในวันวาน สอนให้เราก้าวมายืนแถวหน้าอย่างผู้นำ พร้อมคำแนะนำมากมาย และออกแบบคิดค้นโลจิสติกส์โซลูชั่นใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  … กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ เพื่อทุกโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่สะดุด คุณอาจไม่เคยรู้...ในวันที่คนไทยมีรถยนต์ขับมากมายบนถนน คือ วันที่เราก้าวกระโดดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ประสบการณ์บางอย่างในวันวาน สอนให้เราก้าวมายืนแถวหน้าอย่างผู้นำ พร้อมคำแนะนำมากมาย…

 • บริการขนส่งข้ามแดน ขนส่งภายในประเทศ และกระจายสินค้าแบบครบวงจร | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  JWD ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) จัดให้มีประเภทรถขนส่งที่หลากหลาย รองรับด้วยระบบ GPS พร้อมประกันภัยตลอดเส้นทาง เพื่อสินค้าทุกประเภทและทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ (Cold Storage) หรือเป็นสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตรายที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราพร้อมออกแบบระบบขนส่งโซลูชั่นพิเศษใหม่ๆ ที่มีแนวคิดจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service) ที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจเริ่มตั้งแต่การรับมอบจากสินค้าต้นทาง จนกระทั่งส่งมอบให้กับผู้รับปลายทาง (Door-To-Door Service)

  … บริการขนส่งและกระจายสินค้า ทุกระยะทาง คือ ก้าวที่ต่อยอดเพื่อทุกโลจิสติกส์ ทุกระยะทางใกล้ไกล ทุกเวลาที่ต้องไปส่งให้ทัน ทุกคนที่ต้องขับรถไปส่ง สินค้าทุกชิ้นที่ต้องส่งให้ถึงมือคุณ….ล้วนเต็มไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด คิดแทนสินค้าทุกชิ้นว่าต้องการอะไรที่สุด ด้วยบริการที่ครอบคลุม…