• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร (Logistics Service) ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท รวมถึงคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า (Cold Storage) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard Service & Parts) รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

  … บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบวงจร ผู้นำใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง ...อ่านต่อ บริการขนย้ายบ้านและสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมบริการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน…

 • กลุ่มสินค้าทั่วไป | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  จุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำ คือการไม่หยุดคิดเผื่อเพื่อทุกโลจิสติกส์ ทำให้วันนี้เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่ครบวงจรสุด

  …“เชื่อเสมอว่าไม่มีเรื่องไหนยากเกินไปที่จะทำ” เมื่อความพยายามเริ่มต้น ความทุ่มเทก็อยู่ในหัวใจเราเสมอ วันนี้เราคือผู้ริเริ่มให้บริการคลังปลอดอากร เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ การงดเว้นอากร ในหลากหลายรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้นเราคือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรในการจัดตั้งพื้นที่คลังสำหรับเขตปลอดอากร…

 • บริการคลังสินค้า, คลังปลอดอากร และลานพักสินค้าประเภทต่างๆ แบบครบวงจร | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการจัดการคลังสินค้าทั่วไป, คลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse), คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง, ลานพักตู้เคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย, คลังอุปกรณ์รถยนต์, ลานจอดพักรถยนต์

  … บริการคลังและลานพักสินค้าประเภทต่างๆ แบบครบวงจร บริการจัดการคลังสินค้าทั่วไปและคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) บริการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งและคลังปลอดอากร (Free Zone…