• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร (Logistics Service) ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท รวมถึงคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า (Cold Storage) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard Service & Parts) รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

  … บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบวงจร ผู้นำใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง ...อ่านต่อ บริการขนย้ายบ้านและสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมบริการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน…

 • บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งข่งข้ามแดน บริการรับส่งของ พัสดุ ส่งด่วน (Transportation and Distribution Service / Cross Border Transportation / Parcel / Express Delivery) | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross Border Transportation) เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า และมีแผนที่จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศอื่นในแถบภูมิภาคเอเชียในอนาคต เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยสินค้าที่กลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย ยานยนต์ และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตั้งระบบ Real time GPS Tracking เพื่อแสดงตำแหน่ง สถานะ ความเร็ว และทิศทางการเดินรถของรถขนส่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทใช้ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System หรือ "TMS") เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่งและการรับฝากข้อมูลของกลุ่มบริษัท โดยระบบ TMS จะควบคุมระบบการขนส่งทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขนส่งตั้งแต่การจองรถจนถึงการบันทึกบัญชี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้นำระบบรายงานการควบคุมอุณหภูมิ (GPS Temperature Online Report) ติดตั้งในการบริการขนส่งสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมิที่แจ้งค่าทุกๆ 5 นาที เพื่อป้องกันอุณหภูมิไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนด

  …โดยจับกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่ใช้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ อยู่แล้ว ก่อนขยายไปยังกลุ่มอื่นๆในอนาคต ส่วนบริการขนส่งข้ามแดนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการขยายคลังสินค้าในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทศรีไทย เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้…

 • กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  คุณรู้มั้ยว่า...การให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นต้องมีมาตรฐานสูงกว่าคลังสินค้าทั่วไป

  …เพื่อทุกความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงการขนส่งกระจายสินค้าด้วยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ ส่งตรง ถึงมือลูกค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน Free Zone แห่งแรก คือ บริการล่าสุดเพื่อธุรกิจและสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย…

 • กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  คุณอาจไม่เคยรู้...ในวันที่คนไทยมีรถยนต์ขับมากมายบนถนน คือ วันที่เราก้าวกระโดดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ประสบการณ์บางอย่างในวันวาน สอนให้เราก้าวมายืนแถวหน้าอย่างผู้นำ พร้อมคำแนะนำมากมาย และออกแบบคิดค้นโลจิสติกส์โซลูชั่นใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  …(Seeds Contaminations Inspection) บริการขนส่งรถยนต์ทั่วประเทศและขนส่งข้ามแดน (National and Cross Border) บริการรับบริหารจัดการคลังและรถยนต์นอกพื้นที่…

 • บริการขนส่งข้ามแดน ขนส่งภายในประเทศ และกระจายสินค้าแบบครบวงจร | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  JWD ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) จัดให้มีประเภทรถขนส่งที่หลากหลาย รองรับด้วยระบบ GPS พร้อมประกันภัยตลอดเส้นทาง เพื่อสินค้าทุกประเภทและทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ (Cold Storage) หรือเป็นสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตรายที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราพร้อมออกแบบระบบขนส่งโซลูชั่นพิเศษใหม่ๆ ที่มีแนวคิดจากประสบการณ์ที่ยาวนาน และให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service) ที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจเริ่มตั้งแต่การรับมอบจากสินค้าต้นทาง จนกระทั่งส่งมอบให้กับผู้รับปลายทาง (Door-To-Door Service)

  …ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศและขนส่งข้ามแดน จัดให้มีประเภทรถขนส่งที่หลากหลาย รองรับด้วยระบบ GPS พร้อมประกันภัยตลอดเส้นทาง เพื่อสินค้าทุกประเภทและทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง…