บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสินค้าทั่วไป

ซอฟต์แวร์ที่ดี เพื่อซัพพอร์ทโลจิสติกส์ที่ใช่

เราไม่ได้คิดถึงแค่เรื่องคลังสินค้าที่ดี แต่คิดตลอดเวลาเพื่อให้ได้ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ที่ใช่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน ให้ทุกขั้นตอนคือความสะดวกง่ายเพื่อธุรกิจ ให้คุณสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การรับ เก็บ จ่ายสินค้าให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณมั่นใจและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้เหมือนเป็นคลังส่วนตัวของคุณเอง

เพราะคิดทุกวัน เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงค้นพบระบบ Warehouse Management System Plus (WMSPlus) หนึ่่งตัวช่วยที่ดีสุดของคุณ
  • สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลัง ทุกขั้นตอนการรับ เก็บ จ่ายสินค้า ตลอดจนขนส่งสินค้า ผ่านทางออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกธุรกรรมสินค้า
  • สามารถตรวจสอบสถานะและรับทราบรายงานความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่นมือถือ หรือแท็บเล็ตได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม จากทุกที่ทั่วโลก
  • ลดข้อผิดพลาดและต้นทุนในการบริหารงานคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นซอฟต์แวร์ที่ปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย