บริการขนส่งและกระจายสินค้า

ทุกระยะทาง คือ ความใส่ใจทุกอุณหภูมิ
ให้คุณมั่นใจได้ว่ารถตู้เย็นทุกคันที่นี่...หายใจด้วยอุณหภูมิเดียวกันกับสินค้า

ตลอดเส้นทาง ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้มงวดและปลอดภัย เพื่อคงความสดใหม่ให้นานที่สุด จากต้นทางสู่ปลายทางแบบครบวงจร ตั้งแต่รับมอบจากสินค้าต้นทาง จนส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับปลายทาง (Door-To-Door Service) ครอบคลุมทุกเส้นทางภายในประเทศและการขนส่งข้ามแดน

ทุกการขนส่ง คือ ความพอใจสูงสุดของคุณ
  • ทุกวัน ทุกเวลา...คือบริการที่เตรียมไว้ให้คุณ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด
  • ความคุ้มครอง คือ ความสบายใจให้คุณ ด้วยประกันภัยสินค้าให้ตลอดการเดินทาง
  • GPS ติดตามทุกเส้นทางกับรถทุกคัน พร้อมระบบบันทึกข้อมูลเวลา สถานที่ และอุณหภูมิภายในตู้สินค้าแบบเรียลไทม์ตลอดเส้นทาง
เข้มทุกมาตรการความปลอดภัยสูงสุด
  • พนักงานขับรถพร้อมขับ...ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกาย เพื่อความพร้อมในการทำงาน เช่น มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและสุ่มตรวจวัดสารเสพติดก่อนการปฏิบัติงาน
  • พนักงานขับรถพร้อมรับมือ...ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมการขับขี่เพื่อความปลอดภัยและการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
  • รถขนส่งได้มาตรฐาน...ทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและระบบรายงานการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานของลูกค้าหรือที่กฎหมายกำหนด
เพราะธุรกิจต้องมีการขยายตัวตลอดเวลา จึงมีประเภทรถที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ และได้รับการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเป็นประจำ
  • รถหัวลากสำหรับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ 20 และ 40 ฟุต
  • รถขนส่ง 10 ล้อแบบควบคุมอุณหภูมิ
  • รถขนส่ง 6 ล้อแบบควบคุมอุณหภูมิ
  • รถขนส่ง 4 ล้อแบบควบคุมอุณหภูมิ