บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสินค้าอันตราย

เบื้องหลังความแม่นยำและปลอดภัย คือนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีระดับโลก

ยิ่งกว่าการดูแลทุกคลังสินค้าอันตราย ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพราะเราคิดและใส่ใจทุกการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตราย ทั้งสินค้าขาเข้าและ ขาออกนอกประเทศ ที่มีปริมาณมากถึง 120,000 ตู้ต่อปี ด้วยระบบการทำงานที่แม่นยำ ได้มาตรฐานและคิดถึงความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้นำนวัตกรรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ล้ำสมัยเป็นอันดับ 2 ของโลก มาใช้ควบคู่การทำงานของทีมที่เชี่ยวชาญ และจัดการทุกเรื่อง โลจิสติกส์แทนคุณได้

คุณอาจไม่รู้...โลจิสติกส์ เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด

ข้อดีที่แตกต่าง
  • นำหน้าด้วยนวัตกรรมที่ระบุพิกัดตู้สินค้าผ่านระบบดาวเทียม (Differentiate Global Positioning System, D-GPS) ได้อย่างแม่นยำ โดยมีความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 30 ซม โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์ใด ๆ บนตู้สินค้า
  • เชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแบบเรียลไทม์กับระบบมาตรฐานหลัก (National Single Window, NSW) ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแสดงสถานะตู้สินค้าของ ประเทศไทยและสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนานาประเทศทั่วโลกในอนาคต
  • สามารถติดตามสถานะตู้สินค้าผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์
  • ลดระยะเวลาในการยกตู้ขึ้น-ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ (Lift On & Lift Off Speed)
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในการบริหารคลังระยะยาว
  • ลดเวลาและข้อผิดพลาดด้านข้อมูลด้วยระบบเช็คสถานะตู้สินค้าหน้าท่าเรือด้วยเทคโนโลยี GPRS
  • เสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขนส่ง โดยสามารถลดระยะเวลาการรับส่งตู้สินค้า (Truck Turnaround Time) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • สามารถคำนวณค่าบริการได้รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยระบบคำนวณค่าบริการจาก NSW
  • สามารถคำนวณค่าดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ของแต่ละส่วนงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วและโปร่งใส
D-GPS ใช้พิกัดดาวเทียมในการระบุตำแหน่งตู้
ฐานข้อมูลพร้อมเสมอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลที่สมบูรณ์ (DG-Net) ที่บอกให้รู้...ทุกประเภทของสินค้าอันตราย ผู้นำเข้า-ส่งออก การจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตราย ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง ถึงลานและคลังจัดเก็บสินค้า JWD และการรับสินค้าอันตรายจากผู้ส่งออก เพื่อการป้องกันสูงสุด และสามารถสืบค้นข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้ทันทีเพื่อรับมือกับการระงับเหตุฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง