ศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย

หัวใจของเรา คือ ความปลอดภัย ที่มาพร้อมมาตรการในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทุกนาทีของเราวิ่งไปกับความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเสมอ

จึงเป็นจุดกำเนิดของศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแหลมฉบัง

อะไรคือภารกิจหลัก ?
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอันตราย ตั้งแต่จัดเก็บบนเรือ ระหว่างขนส่ง และอยู่ระหว่างจัดเก็บ
  • รวบรวมฐานข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า (Safety Data Sheet : SDS) และทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
  • พร้อมเสมอทุกการกู้ภัยและการควบคุมกรณีมีการรั่วไหลของสินค้าอันตรายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีหยุด...ทุกการซ้อม

กิจวัตรของทุกคนที่นี่ คือ การซ้อมแผนฉุกเฉิน และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นประจำ เช่น การซ้อมแผนภายใน การซ้อมแผนร่วมกับท่าเทียบเรือและการท่าเรือแหลมฉบัง การซ้อมแผนอุบัติภัยจากสินค้าอันตรายระดับจังหวัดชลบุรี และระดับประเทศ โดยทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานดับเพลิง โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย ฯลฯ ให้สามารถจัดการกับอุบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

DGPS และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จับมือร่วมกันขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกเส้นทางของการขนส่งสินค้าอันตราย ด้วยการอบรม ฝึกซ้อมให้ความรู้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชน ให้รู้จักอย่างรู้จริงในทุกรายละเอียดของสินค้าอันตราย วิธีจัดการกรณีฉุกเฉิน การอพยพ ฯลฯเพื่อการเตรียมพร้อมกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่หยุดที่จะก้าวต่อไป เพื่อรองรับรถขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และที่แน่นอนที่สุด...เพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ยั่งยืน