บริการด้านโลจิสติกส์

หมายเหตุ : DG-Net คือระบบเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ดำเนินการโดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแหลมฉบัง