บริการขนส่งและกระจายสินค้า

ความปลอดภัยคือสิ่งที่ทุกคนมองหา
“ไม่ละเว้นทุกปฏิบัติการ...ที่จริงจังอย่างมืออาชีพ
พนักงานขับรถทุกคนที่นี่...ขับให้ดีไม่ใช่แค่ขับให้เป็น”

ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสินค้าและการจัดการอุบัติเหตุเบื้องต้นโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานสากลและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบครัน และใส่ใจทุกขั้นตอนครอบคลุมตั้งแต่บริการรับ-ส่ง ตู้สินค้าอันตรายข้างลำเรือ บริการขนส่ง-กระจายสินค้าสินค้าอันตรายทั้งในประเทศและบริการขนส่งข้ามแดน

ทุกการขนส่ง คือ ความพอใจสูงสุดของคุณ
 • ทุกวัน ทุกเวลา...คือบริการที่เตรียมไว้ให้คุณ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทั้งสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด
 • ความคุ้มครอง คือ ความสบายใจให้คุณด้วยประกันภัยสินค้าให้ตลอดเส้นทางการขนส่ง
 • GPS ติดตามทุกเส้นทาง กับรถทุกคัน
เข้มทุกมาตรการความปลอดภัยสูงสุด
 • พนักงานขับรถพร้อมขับ...ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับรถประเภท 4 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกาย เพื่อความพร้อม ในการทำงาน เช่น ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและสุ่มตรวจวัดสารเสพติดก่อนปฏิบัติงาน
 • พนักงานขับรถพร้อมรับมือ...ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมการขับขี่เพื่อความปลอดภัย การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานการขนส่ง สินค้าอันตรายและการจัดการในเวลาเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • รถขนส่งได้มาตรฐาน...ทุกคันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานของลูกค้าหรือที่กฎหมายกำหนด
มีให้เลือกประเภทรถที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ และได้รับการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเป็นประจำ
 • รถหัวลากสำหรับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 20 และ 40 ฟุต
 • รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ (Flatbed Trailer) และ รถเทรลเลอร์พื้นต่ำ (Lowbed Trailer)
 • รถขนส่ง 10 ล้อ
 • รถขนส่ง 6 ล้อ
 • รถขนส่ง 4 ล้อ