บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกลุ่มยานยนต์

ริเริ่มซอฟต์แวร์...ที่เชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน

ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร เราพร้อมปรับทุกการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจรถยนต์ของคุณก้าวไปได้ไม่มีสะดุด นับจากจัดการส่งมอบอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ ให้ไปถึงโรงงานในเวลาและจำนวนที่ต้องการ เราจึงริเริ่มนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์ต้นแบบ (Automotive Yard Management System, AYMS) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูล และสถานะของรถยนต์ตลอดทั้งโลจิสติกส์เชนเชื่อมต่อเป็นข้อมูลเดียวกัน จากระบบโรงงานผู้ผลิตในประเทศ คลังสินค้าและสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นครั้งสำคัญที่ได้คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากต่างประเทศ

การทำงานของซอฟต์แวร์ AYMS ช่วยให้ชีวิตคุณสบายขึ้น
  • ลดต้นทุนการบริหารจัดการรถยนต์และบุคลากรได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • สร้างมาตรฐานธุรกิจงานบริหารจัดการรถยนต์ด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Handheld) ที่สามารถระบุพิกัดสถานะและตำแหน่งของรถยนต์แบบรายคันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • เป็นหูเป็นตา...ให้คุณสามารถติดตามสถานะของรถยนต์แต่ละคันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งจากในและต่างประเทศ