ทุกคำแนะนำ...คือความพิเศษให้มากกว่าบริการ

กว่า 35 ปี คือประสบการณ์การทำงานที่เราไม่ได้ทำแค่บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ แต่เรายังคิดต่อเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด จึงใส่หัวใจของคนที่พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่มากมาย...เพื่ออีกบทบาทที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องโลจิสติกส์ ทั้งยังออกแบบซัพพลายเชนโซลูชั่นให้เข้ากับแต่ละธุรกิจมากที่สุด ทำให้เรื่องโลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณสามารถจัดระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งช่วยลดต้นทุนให้โลจิสติกส์ของคุณเกิดประสิทธิผลที่มากขึ้น ทุกคำปรึกษาครอบคลุมทุกโลจิสติกส์ พร้อมปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของคุณเพียงเล็กน้อยให้เป็นระบบขึ้นอย่างมืออาชีพ

บริการให้คำปรึกษาระบบงานด้านโลจิสติกส์
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโซลูชั่นตามภาคอุตสาหกรรม (Supply Chain and Industry Sector Solutions)
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการ (Integrated Logistics Solutions)
 • การปรับปรุงการจัดการคลังและการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Warehousing and Transport Optimization)
บริการเสริมพิเศษอื่นๆ
 • บริการบรรจุตู้สินค้าทั้งในและนอกสถานที่ (Stuffing)
 • บริการติดฉลากสินค้า (Labeling)
 • บริการคัดแยกสินค้า (Sorting)
 • บริการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Palletizing)
 • บริการบรรจุหีบห่อ (Packaging)
 • บริการแบ่ง/เปลี่ยนหีบห่อ (Re-Packing)
 • บริการติดฉลาก/บาร์โค้ด (Package tag / Barcode)
 • บริการกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเจือปน (Contamination Service)
 • บริการตรวจทำความสะอาดวัชพืชหรือแมลง (Seed Contamination)
 • บริการท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking)
 • บริการรวมสินค้า (Consolidation Hub)
 • บริการบริหารสินค้าคงคลังแบบ VMI (Vendor Managed Inventory)
 • บริการกำจัดของเสีย (Waste Management)
 • และบริการอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ