บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล

ถ้าสำนักงานของคุณต้องเจอปัญหาแบบนี้!

มองไปทางไหนก็เห็นเป็นโกดังเก็บกระดาษทุกที
เมื่อต้องวุ่นกับปัญหามากมาย...ไหนจะต้องขยายพื้นที่เก็บ
เอกสารอยู่เรื่อยๆ…ขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและไม่มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสาร
เอกสารกองมหึมาจนหาเอกสารสำคัญไม่เจอและสูญหาย
ระบบที่ไม่เคยเป็นระบบ การจัดเก็บเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ
เพราะเราเข้าใจ จึงมีทางออกที่ดีให้คุณเสมอ

“ดาต้าเซฟ” เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร คลังเอกสารขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ เราพร้อมบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
คิดรอบด้านเพื่อบริการที่ครอบคลุม
  • บริการจัดเก็บเอกสาร (Document Storage Service)
  • บริการจัดเก็บสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Electronics Media Storage Service)
  • บริการสแกนเอกสาร (Document Scanning Service)
  • บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน (Packing & Filling Service)
  • บริการนำส่ง (Retrieve & Delivery Service)
    รับประกันว่าลูกค้าจะได้รับเอกสารทันเวลาและทันใจที่ต้องการอย่างแน่นอนทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน
  • บริการทำลายเอกสาร (Document Destroy Service)
เข้าสู่เว็บไซต์ดาต้าเซฟ