JWD 40th Anniversary

ทุกงาน ทุกความท้าทาย เป็นไปได้เสมอ

A 40-Years Journey

เราเริ่มต้นจากโลจิสติกส์เฉพาะทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522ให้บริการขนย้ายบ้านและสำนักงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการจัดเก็บเอกสาร

จากนั้นต่อยอดสู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเต็มรูปแบบบริหารจัดการคลังสินค้าทุกประเภท ขนส่งและกระจายสินค้า และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

ปัจจุบันเราได้ขยายความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาคอาเซียนและเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนา และเปลี่ยนแปลงให้เกิดธุรกิจใหม่ๆต่อยอดการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรสู่การเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน (ASEAN Top Specialized Supply Chain Solutions)


New Business Structure & Strategy

ปัจจุบัน JWD ได้วางโครงสร้างธุรกิจใหม่ ภายใต้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่ม 1 ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มบริการที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมบริการครบวงจรรองรับลูกค้าทั้งแบบ B2B และ B2C อาทิ การขนส่งเครื่องจักรกลหนักที่ตอบรับโครงการลงทุนต่างๆ ในอีอีซี บริการขนส่งอีคอมเมิร์ซ บริการ Self-Storage (ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า) และ JWD Art Space (บริการจัดเก็บและแสดงงานศิลปะครบวงจร) นอกจากนี้มีแผนขยายโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์อื่นๆ เช่น การให้บริการท่าเทียบเรือ ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มให้บริการยกขนตู้รถไฟบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

กลุ่ม 2 ธุรกิจอาหาร ให้บริการฟู้ดซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับลูกค้า กระบวนการแปรรูปและจัดเตรียมวัตถุดิบพร้อมปรุง อาทิ ผักหั่นฝอย ไข่เหลวบรรจุขวด อบขนมปังและเบอเกอรี่ สำหรับกลุ่มลูกค้า Quick Services Restaurants ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า รวมทั้งเป็นตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับอาหารจากทั่วโลก

กลุ่ม 3 ธุรกิจไอที ใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ มุ่งพัฒนาด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ (Business Intelligence) เพื่อใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางช่วยให้สามารถตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า รวมทั้งสร้างให้เกิดโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กลุ่ม 4 ธุรกิจอินเวสต์เม้นต์ เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต


ปัจจุบัน JWD ให้บริการครอบคลุม ทั้ง 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย ไต้หวัน และล่าสุดในประเทศเวียดนาม ส่วนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย จะดำเนินการผ่านพาร์ทเนอร์ของ JWD